Vanzari - garsoniere - anunturi fara poze

Vanzari garsoniere

 • Garsoniere Bucuresti AVIATIEI Garsoniere Bucuresti AVIATIEI, garsoniera decomandata, suprafata 46mp, etajul 4/4, amenajata ultramodern, 41.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • DRUMUL Taberei zona Sibiu DRUMUL Taberei zona Sibiu, vanzare garsoniera, semidecomandata, etaj 10, suprafata 34mp, cadastru, intabulare, 35.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • TIMPURI Noi TIMPURI Noi, garsoniera de vanzare, etajul 6/9, decomandata, suprafata 31mp, bloc 1984, bloc mixt, cadastru, Tel.: 0768.416.293
 • ELEV Stefanescu (Avrig) ELEV Stefanescu (Avrig), vand garsoniera semidecomandata, parter cu balcon mare, renovata, termopan, intabulata, 37.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • RAHOVA (Dumbrava Noua) RAHOVA (Dumbrava Noua), vand garsoniera, decomandata, Parter/8, parchet, termopan, usa metalica, bloc 1986, 54mp, bloc mixt, 42.000 Euro, Tel.: 0752.921.589
 • MILITARI (Veteranilor) MILITARI (Veteranilor), etajul 1/4 bloc de garsoniere, decomandata, suprafata 30mp, bloc 1980, balcon, centrala proprie, cadastru, 38.000 Euro discutabil, Tel.: 0768.416.293
 • BERCENI Obregia BERCENI Obregia, stradal garsoniera in bloc mixt, confort 2, etajul 5/10, amenajata, libera, aer conditionat, termopan, cadastru, intabulare, 25.000 Euro. Urgent! Tel.: 0768.416.293
 • PIATA Alba Iulia PIATA Alba Iulia, de vanzare garsoniera etajul 4/10, suprafata 18mp, bloc de garsoniere, mobilata, renovata, 29.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • IANCULUI IANCULUI, vanzare garsoniera la Parter/10, suprafata 32mp, bloc 1981, bloc de garsoniere, balcon mare, semidecomandata, gresie, faianta, termopan, cadastru, Tel.: 0768.416.293
 • DRISTOR zona Laborator DRISTOR zona Laborator, vanzare garsoniera, etajul 8/8, semidecomandata, bloc mixt, aer conditionat, zugravita, 35.000 Euro discutabil, Tel.: 0768.416.293
 • IULIA Hasdeu IULIA Hasdeu, garsoniera de vanzare, etajul 10/10, confort 1, semidecomandata, usa metalica, termopan, gresie, faianta, mobilata si utilata, 37.500 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • TITAN (Policlinica) TITAN (Policlinica), vindem garsoniera semidecomandata, etaj 9/10, suprafata 32mp, curata, balcon, usa metalica, zona verde, 34.000 Euro, Tel.: 0752.921.589
 • OZANA OZANA, vand garsoniera etaj 3/4 confort 3, renovata si mobilata recent, apa calda, caldura, cadastru, 21.500 Euro discutabil, Tel.: 0768.416.293
 • MAGHERU zona Cinema Studio MAGHERU zona Cinema Studio, vanzare garsoniera, etajul 5/8 garsoniera in bloc fara bulina, garsoniera dubla, 37mp, renovata, termopan, Tel.: 0768.416.293
 • BABA Novac BABA Novac, vanzare de garsoniera la etajul 1/10,constructie bloc 1980, semidecomandata, suprafata 32mp, renovata si mobilata, cadastru, Tel.: 0768.416.293
 • GARA de Nord zona Calea Grivitei GARA de Nord zona Calea Grivitei, vanzare garsoniera, etajul 1/6, semidecomandata, suprafata 35mp utili, centrala proprie, cadastru, intabulare, 43.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • DRISTOR DRISTOR, (adiacent) vindem garsoniera semidecomandata, etaj 7/8, suprafata 30mp, imobil 1984, amenajata, toate actele, 37.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • BATISTEI (Vasile Lascar) BATISTEI (Vasile Lascar), vindem garsoniera, etajul 2/2, renovata recent, suprafata 32mp, boxa, parcare, Tel.: 0752.921.589
 • SECTOR 6 Iuliu Maniu SECTOR 6 Iuliu Maniu, vanzare garsoniera, etajul 7/10, suprafata 36mp, decomandata, gresie, faianta, termopan, zugravita, cadastru, 36.000 Euro, (doar cash), Tel.: 0768.416.293
 • COLENTINA (McDonalds) COLENTINA (McDonalds), vanzare garsoniera, Parter/8, decomandata, bloc 1987, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, 45.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • BRANCOVEANU Strand BRANCOVEANU Strand, de vanzare garsoniera, etajul 4/4, decomandata, bloc 1973, suprafata 34mp utili, libera, cadastru, intabulare, 39.500 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • BARBU Vacarescu BARBU Vacarescu, vindem garsoniera decomandata, suprafata 38mp, etaj 2/2, amenajat recent, centrala termica, cadastru, intabulare, 41.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • TEIUL Doamnei TEIUL Doamnei, de vanzare garsoniera etajul 1/10, garsoniera in bloc mixt renovata recent, contorizata, 36.000 Euro, Tel.: 0752.921.589
 • PIATA MINIS Titan PIATA MINIS Titan, garsoniera de vanzare, etajul 10, confort 1, semidecomandata, suprafata 34mp, libera, renovata 2010, totul nou, cadastru, intabulare, 35.000 Euro discutabil, Tel.: 0768.416.293
 • NICOLAE Grigorescu NICOLAE Grigorescu, vindem garsoniera confort 2, etaj 10/10, amenajata, 27.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • DOAMNA Ghica DOAMNA Ghica, vanzare de garsoniera, decomandata, Parter/7, suprafata 30mp, bloc mixt, necesita amenajata, 34.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • BASARABIEI BASARABIEI, vindem garsoniera decomandata, suprafata 37mp, bloc mixt, etaj 1/10, imbunatatiri, 35.000 Euro, Tel.: 0768.416.293
 • PACHE Protopopescu (Lirei) PACHE Protopopescu (Lirei), vanzare garsoniera, decomandata, etajul 1/4, suprafata 35mp, renovata recent, bloc fara bulina, 41.500 Euro, Tel.: 0752.921.589
 • NUMAI cash! Sala Palatului NUMAI cash! Sala Palatului, vanzare garsoniera, Parter/8, constructie bloc 1940, fara balcon, gresie, faianta, usa metalica, cadastru, 30.000 Euro discutabil, Tel.: 0768.416.293
 • SALA Palatului SALA Palatului, de vanzare garsoniera, etajul 3/7, dubla, suprafata 50mp, termopan, centrala proprie, intabulare, balcon, 45.000 Euro, Tel.: 0752.921.589