Zone Bucuresti

Anunturi imobiliare Promovate

Informatii utile

Clauze abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori

CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTELE INCHEIATE INTRE COMERCIANTI SI CONSUMATORI



Orice contract trebuie sa reprezinte o formula juridica de colaborare a cel putin doua parti pentru a realiza un beneficiu comun (pentru fiecare parte) si nici pe departe acestea nu trebuie sa reprezinte un punct de intalnire a unor interese divergente si cu atat mai putin un prilej (loc) de inavutire nejustificata a uneia dintre parti, in detrimentul celeilalte.



Astfel, chiar daca partile unui contract (in special cele comerciale) sunt animate de dorinta realizarii unui castig, totusi, acestea pentru atingerea telului propus, trebuie sa actioneze cu buna-credinta, excluzand orice cale ilicita ori care ar fi lipsita de buna-credinta. Se mai impune a reaminti ca in orice contract (excluzand cele care sunt cu titlu gratuit) trebuie sa existe o echivalenta a prestatiilor, acestea pornind de la premisa ca fiecare parte (a contractului) in momentul in care se obliga (incheie contractul), are in vedere contraprestatia celeilalte, pe care urmeaza a o primi, asadar se impune a se pastra o apropiere valorica intre prestatii (nu se cere, evident o egalitate matematica).



Cu toate acestea, nu putine sunt situatiile in care unii comercianti se dedau la anumite acte ce sa infranga acest principiu al bunei-credinte, care trebuie sa domine materia contractelor si pe calea unor clauze (uneori inserate in contract in asa fel incat sa nu fie observate, ori chiar adevarate capcane lingvistice), isi creeaza o situatie cu mult mai profitabila decat cea a cocontractantului, evident pe seama acestuia din urma. Intr-un cuvant, ne aflam in fata unui abuz de drept manifestat in materia contractuala.



Tocmai in interesul combaterii unor asemenea acte de abuz, Legea 139/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, la art. 1 alin. (3) stipuleaza expres ca:Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii” mai departe la art. 6 din acelasi act normativ se arata ca: „clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului.”


Asfel aceasta lege vizeaza acele contracte incheiate intre comercianti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii. Prin notiunea de comerciant se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop in numele sau pe seama acesteia. Iar prin „consumator” se va intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.



Totodata, legea defineste in mod general notiunea de clauza abuziva, respectiv ca fiind o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul, creeand in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.



In egala masura, trebuie subliniat faptul ca daca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legii pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.


In situatiile in care se sesizeaza existenta unor clauze abuzive in contracte, consumatorii au dreptul de a solicita constatarea caracterului abuziv al acestora, urmand ca in raport de dispozitiile cuprinse in art. 6 din Legea 193/2000 aceste clauze sa nu mai produca efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului.


Astfel, consumatorul se poate adresa organelor abilitate ale statului in privinta protectiei consumatorului, precum si in conditiile art. 14 din lege, dreptul de a se adresa organelor judecatoresti in conformitate cu prevederile Codului Civil si ale Codului de procedura Civila.



Legea cuprinde si o anexa, in care sunt cu titlu exemplificativ (asta insemnand ca pot exista in practica si alte cazuri) trecute urmatoarele situatii:


(1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:



a) dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat in contract.


Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor in temeiul carora un furnizor de servicii financiare isi rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii platibile de catre consumator ori datorata acestuia din urma sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fara o notificare prealabila, daca exista o motivatie intemeiata, in conditiile in care comerciantul este obligat sa informeze cat mai curand posibil despre aceasta celelalte parti contractante si acestea din urma au libertatea de a rezilia imediat contractul.


Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care comerciantul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durata nedeterminata, in conditiile in care comerciantul are obligatia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabila transmisa in termen rezonabil, pentru ca acesta din urma sa aiba libertatea de a rezilia contractul;



b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;


c) obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care comerciantul nu si le-a indeplinit pe ale sale;


d) dau dreptul comerciantului sa prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta;


e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;


f) dau dreptul comerciantului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;


g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreteze clauzele contractuale;


h) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care comerciantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale;


i) obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;


j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia contractul, in cazurile in care: comerciantul a modificat unilateral clauzele mentionate la lit. e) comerciantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale;



k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a comerciantului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor si serviciilor;



l) exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj;



m) permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;



n) dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane - agent, mandatar etc. -, fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;


o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o asupra comerciantului;



p) prevad ca pretul produselor este determinat la momentul livrarii sau permit vanzatorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu pretul convenit la momentul incheierii contractului. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preturilor, atat timp cat sunt legale, cu conditia ca metoda prin care preturile variaza sa fie descrisa in mod explicit;



r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre comerciant;



s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator;



t) dau dreptul comerciantului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare prealabila rezonabila, cu exceptia unor motive intemeiate. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare isi rezerva dreptul de a dispune in mod unilateral incetarea unui contract incheiat pe o perioada nedeterminata si fara o notificare prealabila in cazul unui motiv intemeiat, cu conditia ca furnizorul sa fie obligat sa informeze imediat celelalte parti contractante.



(2) Dispozitiile alin. (1) lit. a), p) si t) nu sunt aplicabile in cazul:


a) tranzactiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare si altor produse sau servicii, in cazul in care pretul este legat de fluctuatiile cotatiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piata financiara, pe care vanzatorul sau furnizorul nu le poate controla;


b) contractelor pentru cumpararea sau vanzarea de devize, cecuri de calatorie, ordine de plata internationale emise in devize sau alte instrumente de plata internationale.


Av. Artin Sarchizian



Contact: Cabinet Avocat


tel:0722.247.555/0762.358.962


e-mail:sarchizian_legaloffice@yahoo.com