Zone Bucuresti

Anunturi imobiliare Promovate

Informatii utile

Pensia de intretinere datorata copiilor majori aflati in continuarea studiilor

PENSIA DE INTRETINERE DATORATA COPIILOR MAJORI AFLATI IN CONTINUAREA STUDIILOR


Solidaritatea ca si caracteristica definitorie a familiei, impune printre altele si o indatorare a membrilor acesteia de a se sprijini reciproc in scopul satisfacerii nevoilor curente. In acest sens legea a inteles sa determine in mod concret si expres, categoriile de persoane ce sunt indreptatite a primi intretinerea din partea altora, precum si conditiile in care aceasta se acorda, nu in ultima masura legea reglementeaza ordinea persoanelor ce sunt tinute a presta intretinerea.


Astfel, referindu-ne la situatia copiilor, art. 86 din Codul Familiei, stabileste la alineatul (1) faptul ca „obligatia de intretinere exista intre sot si sotie, parinte si copii ..”, in contiunare la alineatul (3) al aceluiasi articol, se stabileste ca „descendentul, cat timp este minor, are dreptul la intretinere, oricare ar fi pricina nevoii in care se afla”.


Practic, din cele doua dispozitii legale rezulta ca sunt indreptatiti a pretinde si obtine intretinere „copii” fara insa a arata o limita, mai precis fara a distinge dupa cum este vorba de un copil minor ori major, asadar in conditiile in care legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingemubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.


Cu toate acestea se observa ca legea face o referire la situatia copiilor minori (descendentul, cat timp este minor”), insa aceasta dispozitie nu este menita a ingradi, limita dreptul de a obtine intretinerea, numai pentru copii minori, ci legea presupune (prezuma) nevoia acestora, astfel in acest caz nu va mai fi necesar a se face dovada „ nevoii”, pe cand in cazul majorilor, cum vom arata, va trebui dovedita nevoia.


In egala masura, referitor la natura juridica a acestei obligatii de intretinere se impune a sublinia ca este una legala si in egala masura, este imperativa, astfel obligatia de intretinere se impune a fi prestata, indiferent de vointa partilor, care nu o pot inlatura. Este adevarat insa ca partile pot conveni asupra modalitatii de prestare si asupra cuantumului acesteia, in caz contrar revenind instantei sarcina de a stabili aceste aspecte.


Asadar, si copilul major este indreptatit a pretinde de la parintii acestuia o pensie de intretinere, insa precum am aratat, cu indeplinirea si dovedirea unor conditii esentiale, respectiv nevoia.


Sub aspectul acestei conditii, spre deosebire de copilul minor care este prezumat de lege ca fiind in „nevoie”, majorul trebuie sa probeze aceasta situatie, precum si faptul ca se afla intr-o stare de imposibilitate de a muncii.


Prin urmare, referindu-ne la situatia copilului aflat in continuarea studiilor, am putea spune ca acesta se afla intr-o imposibilitate obiectiva de a muncii, care deriva din necesitatea satisfacerii unor conditii de ordin social, mai precis necesitatea de instruire, care implica atat o pregatire practica cat si teoretica.


Totodata, trebuie aratat ca motivul pentru care legea conditioneaza in privinta majorului, dreptul de a obtine intretinerea de indeplinirea conditiei nevoi, determinata de neputinta de a muncii (care poate fi atat fiziologica cat si din considerente sociale) este justificata, de necesitatea de a inlatura posibilitatea unei persoane apte de munca de a duce o viata parazitara. In egala masura, trebuie a se tine seama si de obligatia parintilor de a se ocupa de instruirea, educarea copiilor, care in cazul cursurilor universitare, determina o depasire a varstei majoratului.


In consecinta, cu conditia indeplinirii conditiilor de mai sus, copilul major este indreptatit a primi intretinere de la parintii acestuia in situatai in care se afla in continuarea studiilor, indiferent daca acesta urmeaza cursurile unei institutii de invatamant particular ori de stat, precum si indiferent de situatia sa scolara. Cu toate acestea, socotim ca instanta va trebui sa verifice si sa tina cont de situatai scolara a creditorului, pentru ca ar fi de nepermis acordarea unei pensii prea mari unei persoane care prezinta o situatie scolara dezastruoasa si care dovedeste lipsa de interes fata de pregatirea – pentru care este sustinut financiar. Astfel, ramane instantei sarcina de a stabili intinderea pensiei (cuantumul acesteia) si in raport de circumstantele aratate.


 Sub aspect temporar, precizam ca in mod constant in practica s-a stabilit ca aceasta se acorda pana la varsta de 25 ani, cel mult 26 ani.


Cu privire la modalitatea de obtinere, aceasta se stabileste de catre instanta competenta (judecatoria in raza careia domiciliaza paratul sau creditorul – reclamantul), la cererea creditorului, luand in calcul veniturile cu un caracter permanent realizate de debitor (parinte), precum si posibilitatile concrete ale acestuia din urma. Instanta ar putea stabili o pensie de pana la ¼ din venituri pentru un copil, 1/3 din venituri pentru doi copii, precum si ½ din castigurile din munca, pentru trei sau mai multi copii.


Astfel, in cadrul procesului se vor administra de catre parti probe pentru a fi lamurite toate aceste conditii, instanta putand acorda intretinerea de la momentul introducerii cererii de chemare in judecata, reclamantul putand pretinde cheltuieli de judecata (onorariu avocat, alte asemenea cheltuieli).


 Av. Sarchizian Artin


CONTACT AVOCAT


Tel: 0722247555 / 0722613203